หน้าแรก     ขั้นตอน ร้องเรียน-ร้องทุกข์     รับเรื่องร้องทุกข์     รับเรื่องร้องเรียน     ฟอรั่มถามตอบ     ภาพแผนที่ ทม.น.ฐ.     ติดต่อ ทม.น.ฐ.  
  คำขวัญประจำตำบล => โต๊ะจีนเลื่องชื่อ งานฝีมือเด่นล้ำ ดินแดนเกษตรกรรม ชูวัฒนธรรมถินไทย <=  
 
 ในขณะนี้ [2] ท่าน
 การบริหาร

 หมวด/รายการ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 
 
 หน่วยงานราชการ
เวบลิ้งค์
 

 
  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ


<= ข่าวประชาสัมพันธ์ =>

   ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดปี ๒๕๕๕@รายละเอียด@
?????

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม
เรื่อง ผลการพิจารณาการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๕๓
-------------------------------------

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ได้ประกาศขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุดขององค์การ-บริหารส่วนตำบลนครปฐม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผลปรากฏว่า ผู้เสนอราคาสูงสุดและเป็นผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้คือ นายเจริญ พงษ์พิทักษ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม


( ไม่มีเอกสารประกอบ )
ลิ้งค์เอกสารภายนอก : ( ยังไม่มีเอกสารลิ้งค์ภายนอก )

  รายการที่ค้นพบมีทั้งสิ้น [ 1 ] รายการ จำนวน [ 1 ] หน้า
  หน้าที่=> 1
 กำนัน & ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 สำรวจความคิดเห็น
TNP Poll
TNP Poll
 ท่านพึงพอใจการบริการของ อบต. ในเรื่องใด?
งานสวัสดิการสังคม
งานประปา
ขออนุญาตก่อสร้าง
ชำระภาษี
ชำระค่าใบอนุญาต บุคคลตัวอย่างในตำบล
 
 ส่วนราชการ เทศบาลเมือง
 กลุ่มมวลชน จัดตั้งต่างๆ
 

เทศบาลเมืองนครปฐม
117 หมู่ 2 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3429-0593,0-3426-7751
แฟ็กซ์ : 0-3429-0593
อีเมล : tnp79900@gmail.com
<= : ติดต่อ : =>
เทศบาลเมืองนครปฐม


ทางใหม่ซอฟท์ Tel.081-8458897 © 2011. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.
Best Solution 1024x768 Pixels Support IE.Version 5.0, and 6.0 or 8.0