หน้าแรก     ขั้นตอน ร้องเรียน-ร้องทุกข์     รับเรื่องร้องทุกข์     รับเรื่องร้องเรียน     ฟอรั่มถามตอบ     ภาพแผนที่ ทม.น.ฐ.     ติดต่อ ทม.น.ฐ.  
  คำขวัญประจำตำบล => โต๊ะจีนเลื่องชื่อ งานฝีมือเด่นล้ำ ดินแดนเกษตรกรรม ชูวัฒนธรรมถินไทย <=  
 
 ในขณะนี้ [2] ท่าน
 การบริหาร

 หมวด/รายการ
 ข้อมูลบริการประชาชน
 
 
 หน่วยงานราชการ
เวบลิ้งค์
 

 
  แลกเปลี่ยน แบนเนอร์

  เวบแนะนำ


คลิกดูข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองนครปฐม


 เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมครัวเรือนที่มีการดำเนินชีวิตจามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ   เทศบาลเมืองนครปฐมจัดโครงการอบรมสัมมนาดูงานกลุ่มสตรีอาสาตำบลนครปฐมพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนครปฐมตา 
>


เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมครัวเรือนที่มีการดำเนินชีวิตจามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม ประธานพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม


เทศบาลเมืองนครปฐมจัดโครงการอบรมสัมมนาดูงานกลุ่มสตรีอาสาตำบลนครปฐมพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนครปฐมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม ประธานในพิธีเปิดโครงการฯระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 เทศบาลเมืองนครปฐมร่วมกับศูนย์เอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองนครปฐม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป   เทศบาลเมืองนครปฐม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 
>


เทศบาลเมืองนครปฐมร่วมกับศูนย์เอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองนครปฐม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ กิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ วัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗


เทศบาลเมืองนครปฐม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกครอบครัวใ   เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
>


เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกครอบครัวในเขตตำบลนครปฐม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ


เทศบาลเมืองนครปฐม จัดโครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีนายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับ คณะครูอาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันราชภัฎนครปฐมและเรียนบ้านนาสร้างนำเทียนพรรษาถวายที่วัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗


 ชมรมผู้สูงอายุตำบลนครปฐมออกบูธ ในงานนวัตกรรมกองทุนฯท้องถิ่น สร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน   ทำหมวกกุ๋ยโล้ย 


ชมรมผู้สูงอายุตำบลนครปฐมออกบูธ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เช่น ยาดมสมุนไพร ยาเหลือง น้ำยาล้างจาน พิมเสนน้ำ เป็นต้น ในงานนวัตกรรมกองทุนฯท้องถิ่น สร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์จังหวัดนครปฐม


อาชีพสานหมวกกุ๋ยโล้ย ( ภูมิปัญญาท้องถิ่น )


 ทำผ้าปูโต๊ะดอยลี่   ทำเครื่องประดับคริสตัล  


ผลิตภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะดอยลี่(ผู้พิการ)
ติดต่อ : คุณสุกัญญา มลคล้ำ
มือถือ : 089-9102913


เครื่องประดับคริสตัล (กลุ่มพิการ)


 •  ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม เรื่องขอรับบริจาคที่ดินเฉพาะแห่งเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานและใช้เป็นสถานที่ทำประโยชน์ในการให้บริการสาธา
 •  ประกาศประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 •  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2557
 •  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายการการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2557
 •  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม
 •  ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2557 ของเทศบาลเมืองนครปฐม
 •  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายการการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2556
 •  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลเมืองนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2556
 •  ขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2556 ของเทศบาลเมืองนครปฐม
 •  ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครปฐม จำนวน ๓ ฉบับ
 •  ประกาศแจ้งเตือนอันตรายอันเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
 •  ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองนครปฐม
 •  เทศบาลเมืองนครปฐม มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๒ อัตรา
 •  ขอเชิญประชาชนตำบลนครปฐมทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
 •  เทศบาลเมืองนครปฐม ประกาศรับสมัคร นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2556
 •  เทศบาลเมืองนครปฐม ประกาศรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 2556
 •  ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดปี ๒๕๕๕
 •  การรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
 •  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา
 •  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา
 •  ประกาศสอบ
 •  การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ


 •  ประกาศสอบราคาซื้อคลอรีนและสารส้ม
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
 •  ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสร้าง
 •  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ ๑
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล. ชั้น ๓) บริเวณซอย ๓ หมู่ ๕
 •  สอบราคาโครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว หมู่ ๑
 •  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว หมู่ ๒ และ หมู่ ๔
 •  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล.ชั้น๓) บริเวณซอย ๓ หมู่ ๕
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
 •  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 •  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
 •  สอบราคาโครงการงานเชื่อมท่อ HDPE บริเวณหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖ และหมู่ที่ ๙
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 3
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปดแยกศูนย์ อปพร.
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารระบบผลิตน้ำประปา
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ ๓
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงหินคลุกลานจอดรถหน้าอาคารเอนกประสงค์
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยบ้านนางเปลว หมู่ ๓
 •  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 3
 •  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแปดแยกศูนย์ อปพร.
 •  ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารระบบผลิตน้ำประปา
 •  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกฯ หมู่ ๓
 •  สอบราคาโครงการลงหินคลุกลานจอดรถหน้าอาคารเอนกประสงค์
 •  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ ๑
 •  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บริเวณซอยบ้านนางเปลว หมู่ ๑
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
 •  ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐม
 •  ประกาศผลการพิจารณาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) ซอย ๔ หมู่ ๑๐
 •  ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ
 •  ประกาศผลการพิจารณาโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •  สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) Ø ๐.๔๐ เมตร ซอย ๔ หมู่ ๑๐
 •  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร
 •  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) หมู่ ๔
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) หมู่ ๒
 •  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. (ชั้น ๓) หมู่ ๔
 •  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๔
 •  ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒
 •  ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น ๓) หมู่ ๒
 •  ประกาศสอบราคาโครงกาจ้างเหมาติดตั้งกล้อง CCTV พร้อมแม่ข่าย
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1,2 และ 5
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลอง ร.1 ซ เจดีย์บูชา หม่ 4 และหม่ 10
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองเจดีย์บูชา หม่ 1,2,3,5 และ 9
 •  ประกาศจ้างเหมา
 •  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์
 •  ประกาศรายาชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ซอย ๑๒/๑ หมู่ ๕
 •  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
 •  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ •  


  *** สามารถชมวีดีโอ กิจกรรมของ เทศบาลเมืองนครปฐม ทั้งหมด ได้ที่ => <=  ### พบเห็นเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองนครปฐม กระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถร้องเรียนได้ที่นี่ New Update


   

   กำนัน & ผู้ใหญ่บ้าน
   
   
   ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
   
   สำรวจความคิดเห็น
  TNP Poll
  TNP Poll
   ท่านพึงพอใจการบริการของ อบต. ในเรื่องใด?
  งานสวัสดิการสังคม
  งานประปา
  ขออนุญาตก่อสร้าง
  ชำระภาษี
  ชำระค่าใบอนุญาต   บุคคลตัวอย่างในตำบล
   
   ส่วนราชการ เทศบาลเมือง
   กลุ่มมวลชน จัดตั้งต่างๆ
   

  เทศบาลเมืองนครปฐม
  117 หมู่ 2 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
  โทรศัพท์ : 0-3429-0593,0-3426-7751
  แฟ็กซ์ : 0-3429-0593
  อีเมล : tnp79900@gmail.com
  <= : ติดต่อ : =>
  เทศบาลเมืองนครปฐม


  ทางใหม่ซอฟท์ Tel.081-8458897 © 2011. www.tangmaisoft.com. Inc. All rights Reserved.
  Best Solution 1024x768 Pixels Support IE.Version 5.0, and 6.0 or 8.0